דרגות טחורים

טחורים מסווגים לארבע דרגות עיקריות :

דרגה ראשונה - תופעות ראשוניות של טחורים כדימום ואי נוחות.

דרגה שנייה - צניחה של טחורים לפי הטבעת וחזרתם ללא התערבות.

דרגה שלישית - צניחה של טחורים לפי הטבעת אשר מחייבת התערבות חיצונית.

דרגה רביעית - צניחה של הטחורים אל מחוץ לפי הטבעת, שאינה ניתנת להחזרה ומחייבת טיפול כירורגי.