חלחולת

חלחולת הוא החלק האחרון של המעי הגס. חלחולת ופי הטבעת הם האזורים שבהם נוצרים טחורים.