צניחת טחורים Prolapsed hemorrhoid

צניחת טחורים היא תופעה בה במקרים מסוימים, טחורים פנימיים יוצאים מחוץ לפי הטבעת. הדבר קורא בעיקר בגלל מאמץ בשירותים.